CHARITATIVNÍ ON-LINE AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

Od října do prosince 2017 probíhala on-line aukce, ve které se dražila umělecká díla klientů Denního a týdenního stacionáře Jihlava. Jako HERO CLAN jsme zaštítily její organizaci.

Výtěžek aukce byl věnován na zakoupení motomedu, speciálně upraveného rotopedu, který umožní klientům Denního a týdenního stacionáře Jihlava každodenní cvičení a aktivní rehabilitaci, což je nezbytné nejen pro zlepšení, ale i pro udržení jejich zdravotního stavu.

Aukce proběhla na webovém portálu www.heroclan.cz/aukce a vybralo se díky ní krásných 62.400 Kč. 

Spolupráci s HERO CLAN můžeme doporučit i dalším organizacím. Vše proběhlo bez problémů k naší úplné spokojenosti a vydražená částka předčila naše očekávání. Díky Vašemu přispění budou moci naši uživatelé opravdu šlápnout do pedálů motomedu!
Eva Pohořelá, ředitelka Denního a týdenního Stacionáře Jihlava