REALIZOVANÉ PROJEKTY

WORKSHOP PRO RODIČE DĚTÍ SE ZRAKOVÝMI VADAMI

Firma Epico International s. r. o. se zavázala z prostředků získaných prodejem produktu Sense Cable uspořádat workshop na rozvoj intelektu nevidomých dětí v předškolním věku. Obrátili se na nás se zadáním, my jsme oslovily různé organizace a spojily se se Společností pro ranou péči, se kterou jsme uspořádaly workshop pro rodiče nevidomých dětí na výrobu rozvojových pomůcek, které děti potřebují a na trhu chybí. Jedním z výstupů z workshopu je PDF tutoriál, který Společnost pro ranou péči rozeslala i zbylým 600ti rodinám v ČR, se kterými spolupracuje.

tutoriál


CHARITATIVNÍ ON-LINE AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

Od října do prosince 2017 probíhala on-line aukce, ve které se dražila umělecká díla klientů Denního a týdenního stacionáře Jihlava. Jako HERO CLAN jsme zaštítily její organizaci.
Výtěžek aukce byl věnován na zakoupení motomedu, speciálně upraveného rotopedu, který umožní klientům Denního a týdenního stacionáře Jihlava každodenní cvičení a aktivní rehabilitaci, což je nezbytné nejen pro zlepšení, ale i pro udržení jejich zdravotního stavu.
Aukce proběhla na webovém portálu www.heroclan.cz/aukce a vybralo se díky ní krásných 62.400 Kč. 

"Spolupráci s HERO CLAN můžeme doporučit i dalším organizacím. Vše proběhlo bez problémů k naší úplné spokojenosti a vydražená částka předčila naše očekávání. Díky Vašemu přispění budou moci naši uživatelé opravdu šlápnout do pedálů motomedu!"
Eva Pohořelá, ředitelka Denního a týdenního Stacionáře Jihlava