WORKSHOP PRO RODIČE DĚTÍ SE ZRAKOVÝMI VADAMI

WORKSHOP na výrobu pomůcek

Firma Epico International s. r. o. se zavázala z prostředků získaných prodejem produktu Sense Cable uspořádat workshop na rozvoj intelektu nevidomých dětí v předškolním věku. Obrátili se na nás se zadáním, my jsme oslovily různé organizace a spojily se se Společností pro ranou péči, se kterou jsme uspořádaly workshop pro rodiče nevidomých dětí na výrobu rozvojových pomůcek, které děti potřebují a na trhu chybí.

Jedním z výstupů z workshopu je PDF tutoriál, který Společnost pro ranou péči rozeslala i zbylým 600ti rodinám v ČR, se kterými spolupracuje.

Tutoriál