Stavba kamenné zdi pro pivovar

AKCE PROBĚHLA 17. – 19. 5. 2024

V polovině května jsme vyrazili do pivovaru Chříč, který se nachází u hranic Středočeského a Plzeňského kraje. Symbolickým poklepáním na základní kámen jsme zahájili výstavbu opěrné zdi budoucí rampy - cesty z horní části pozemku do spodní zahrady, kde se konají různorodé akce a open air festivaly. Díky této rampě bude areál přístupnější pro seniory, maminky s dětmi a kočárky a osoby s pohybovým omezením.
Stavba této zdi byla unikátní tím, že probíhá technologií tzv. na sucho - bez použití malty nebo betonu. Práce byla fyzicky náročná a občas nám pršelo, ale to nám nezabránilo zůstat v pozitivní náladě. 

Během jednoho a půl dne jsme zvládli postavit základní část stěny o délce 6 m a výšce až 0,8 m!
Odměnou nám bylo výborné chříčské pivo a cider. Zážitkem byla prohlídka unikátního pivovaru a Muzea každodennosti. Síly nám zbyly závěrečný výlet na zříceninu gotického hradu Krakovec.

Děkuji všem dobrovolníkům za jejich pomoc.

Leader Ilnur

Propolis, z.s.

Propolis z.s. je občanské sdružení zaměřené na revitalizaci chátrajícího pivovaru v obci Chříč. Cílem Propolisu je vybudovat zde centrum kultury, tradic, umění, řemesel a podporovat setkávání lidí a komunitní život. Organizace pořádá různé kulturní akce jako masopust, svatonepomuckou pouť, hudebně-divadelní festival Křič fest, ale také dětské tábory, workshopy a řemeslné dílny a další.

Pivovar Chříč funguje jako sociální podnik a poskytuje pracovní příležitosti lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

PODÍVEJ SE, JAK AKCE PROBÍHALA!


VYDEJ SE S NÁMI NA VÍKENDOVKU!

ABY TI NEUNIKLA ANI JEDNA VÍKENDOVKA, PŘIHLAS SE K NAŠEMU NEWSLETTERU.